Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. december 2015
Mødested: Produktionsskolen, Gudhjemvej 2, Herning

Dagsordenpunkter

90. Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

91. Plan for udmøntning af mulighedskatalogets forslag jc10

92. Beskæftigelsesplan 2016

93. Endelig omlægning af Ungeteamet

94. Ansøgning fra Netværkslokomotivet

95. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

96. Orientering om status for samarbejdet i regi af Vestalliancen

97. Politisk aftale om nyt a-dagpengesystem

98. Orientering om politisk aftale om kontanthjælp

99. Afgørelser om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssager

100. Orientering om ændring af Ankestyrelsens praksis - sygedagpengeområdet.

101. Støtte til unge ledige

102. Aktive tilbud

103. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer