Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. december 2015
Mødested: Produktionsskolen, Gudhjemvej 2, Herning

Dagsordenpunkter

92. Beskæftigelsesplan 2016

Sagsnr.: 15.00.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Beskæftigelsesplan 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges den endelige udgave af Beskæftigelsesplanen for 2016 til godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

 

På udvalgsmødet den 10. juni 2015 fastsatte udvalget de politiske temaer og årsmål for 2016.

 

Siden juni-mødet har administrationen arbejdet med at formulere beskæftigelsesplanen for 2016. Arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2016 blev igangsat med et kick-offarrangement for beskæftigelsesafdelingens ledere i august måned. Her blev lederne orienteret om hvilke beskæftigelsesmæssige udfordringer Herning Kommune står overfor de kommende år, og der blev efterfølgende arbejdet med de første input til beskæftigelsesplanen for 2016, ligesom der også blev givet input til administrative årsmål.

 

På udvalgsmødet den 28. oktober 2015 behandlede udvalget første udkast til beskæftigelsesplanen. På baggrund af tilbagemeldinger fra dette møde, er Beskæftigelsesplanen blevet tilpasset og viderebearbejdet, og Beskæftigelsesplanen for 2016 fremlægges nu med henblik på endelig godkendelse.

 

Beskæftigelsesplanen er bygget op på følgende måde:

  • Først i planen gives et overblik over de aktuelle og forventede beskæftigelsespolitiske udfordringer i Herning Kommune.
  • Så gennemgås beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for 2016, samt hvordan disse er tænkt ind i forhold til Herning Kommunes temaer og årsmål for indsatsen i 2016.
  • Efterfølgende gennemgås så de lokale temaer og årsmål for indsatsen i 2016 med en beskrivelse af nuværende indsatser og kommende initiativer fordelt på de 3 temaer og dertilhørende årsmål.
  • Efter temaer og årsmål gives en status for det øvrige samarbejde med de lokale virksomheder.
  • Herefter gives en status og beskrivelse af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
  • Afslutningsvis indeholder beskæftigelsesplanen en redegørelse for temaer, der er særligt aktuelle i 2016 nemlig integrationsindsatsen og refusionsomlægningens betydning for indsatsen.

 

Til punktet er vedhæftet den endelige udgave af Beskæftigelsesplanen for 2016.

 

På mødet vil der blive orienteret om formidlingsmateriale i relation til Beskæftigelsesplanen samt status for arbejdet med formuleringen af de administrative årsmål.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender Beskæftigelsesplanen for 2016.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Beskæftigelsesplan 2016