Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. december 2015
Mødested: Produktionsskolen, Gudhjemvej 2, Herning

Dagsordenpunkter

93. Endelig omlægning af Ungeteamet

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Endelig omlægning af Ungeteamet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Som en fortsættelse af et af tiltagene i "Forandringsplanen for beskæftigelsesindsatsen", som blev vedtaget af Byrådet i foråret 2012, ønskes den sidste del af den indsats, som udføres af Hedebocentrets Ungeteam for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, omlagt fra bostøtte til mentorstøtte.

Sagsfremstilling

Hedebocentrets Ungeteam bruges af Beskæftigelsesafdelingen til at støtte unge med særlige behov i egen bolig. F.eks. unge der har problemer med at bo selv, lav selvfølelse, ensomhed og sociale udfordringer i forhold til skole, uddannelse, kammerater eller arbejde. Formålet med støtten er at klargøre den unge til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Tidligere blev støtten udelukkende bevilget som bostøtte jf. Servicelovens § 85. Som følge af Byrådets godkendelse af forandringsplanen for beskæftigelsesindsatsen i 2012 er støtten efterfølgende primært blevet bevilget som mentorstøtte.

 

En mindre del af støtten er dog fortsat blevet bevilget og bogført jf. Servicelovens § 85. Denne andel er dog blevet mindre med tiden og på nuværende tidspunkt er der ingen igangværende bevillinger jf. Servicelovens § 85. Som en fortsættelse af forandringsprocessen er der nu ønske om, at tage det sidste skridt i at omlægge indsatsen, så al støtte hos Hedebocentrets Ungeteam, bevilget igennem Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, bliver bevilget som mentorstøtte.

 

I 2016 budgettet for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse er der afsat kr. 335.000 til køb af støtte jf. Servicelovens § 85. Dette beløb ønskes jf. ovenstående omplaceret til køb af mentorstøtte jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der foretages budgetomplacering indenfor Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse på kr. 335.000 fra konto 05.32.33 bostøtte jf. Servicelovens § 85 til konto 05.68.98 mentorstøtte fra 2016 og frem.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.