Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. december 2015
Mødested: Produktionsskolen, Gudhjemvej 2, Herning

Dagsordenpunkter

102. Aktive tilbud

Sagsnr.: 15.20.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Aktive tilbud