Færdselssikkerheds-udvalget

Her kan du læse om kommunens færdselssikkerhedsudvalg

Udvalget har det som mål at forebygge og reducere antallet af uheld, tilskadekomne og dræbte i trafikken.

Det sker blandt andet ved at påvirke trafikanter til en mere sikker adfærd. Sådan har det været siden 1989, hvor færdselssikkerhedsudvalget blev oprettet.

Udvalget giver desuden råd om trafiksikkerhed til Teknik og Miljøudvalget.

Udvalget består af følgende medlemmer:

 • Martin Frandsen - Vej, Trafik og Byggemodning, Herning Kommune (kontaktperson)
 • Joan Hansen - Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Herning Kommune
 • Tommy Jonassen - Vej, Trafik og Byggemodning, Herning kommune
 • Anders Ørskov -  SSP, UngHerning
 • Finn Iversen - SSP, Midt- og Vestjyllands politi
 • Finn Christensen - Herningsholm Erhvervsskole
 • Bjarne Pilgaard - Herning og Omegns Kørelærerforening
 • Allan Mørup -  Mørups Turistfart
 • Kurt Poulsen - Cyklistforbundet

I dette notat, præsenteres en formålsbeskrivelse for færdselssikkerheds-udvalget i Herning Kommune, med angivelse af mission, vision og strategi.
Det overordnede formål for Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune er at forebygge og reducere antallet af trafikuheld, tilskadekomne og dræbte i trafikken i Herning Kommune.

Mission

Opgaven for Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune er:

 • at styrke det lokale trafiksikkerhedsarbejde ved at medvirke til koordinering og prioritering af trafiksikkerhedsarbejdet i Herning Kommune
 • at rådgive og indstille til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende spørgsmål om trafiksikkerhed
 • at modtage og bearbejde forslag udefra og selv at fremkomme med idéer, forslag og inspiration til foranstaltninger af teknisk, administrativ eller pædagogisk art til forbedring af trafiksikkerheden
 • at diskutere løsninger og planlægge aktiviteter, der kan være med til at forbedre trafiksikkerheden i Herning Kommune
 • at påvirke trafikanterne til en mere sikker og hensigtsmæssig adfærd i trafikken ved at udvikle og iværksætte lokale trafiksikkerhedskampagner og støtte landsdækkende trafiksikkerhedskampagner
 • at udbrede viden om forhold, af trafiksikkerhedsmæssig betydning på lokalt plan gennem informationsvirksomhed, herunder samarbejde med pressen, skoler, politi, kørelærer med flere
 • at rådgive og bistå virksomheder, institutioner med videre som ønsker at forbedre trafiksikkerheden
 • at iværksætte ulykkesforebyggende tiltag

Vision

Det er visionen, at Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune skal:

 • arbejde aktivt i oprettelsen af et regionsråd for trafiksikkerhed
 • skabe synlighed omkring trafiksikkerhedsarbejdet ved at hævde sig i det regionale trafiksikkerhedsarbejde sammen med de øvrige kommuner
 • bidrage til opfyldelsen af færdselssikkerhedskommissionens nationale mål om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i Danmark gennem information, kampagner og fysiske tiltag
 • arbejde for at der i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelserne arbejdes ulykkesforebyggende

Strategi

Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune arbejder ud fra en trestrenget strategi:

 1. Fysiske tiltag
 2. Formidling til borgerne
 3. Opfølgning og kontrol

Fysiske tiltag

 • at bidrage til trafiksikkerhedsplanlægningen og støtte vejmyndighederne til at gøre deres yderste i planlægning, design, anlæg og vedligeholdelse af trafikanlæg og trafikforhold for at forebygge trafikulykker
 • at kommentere løsningsforslag Herning Kommune ønsker gennemført
 • at foretage årlige vurderinger af trafiksikkerhedssituationen ved at inddrage generelle og lokale uheldsstatistikker, undersøgelses- og forskningsresultater til forbedring af trafiksikkerheden
 • at foretage løbende revision af Herning Kommunes Trafiksikkerhedsplan og Cykelhandlingsplan med sortpletudpegning, uheldsanalyser og forslag til fysiske forbedringer

Formidling til borgerne

 • at forestå kampagnearbejde i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, uddannelsesinstitutioner, politiet og private virksomheder samt oplysnings- og undersøgelsesarbejde som skolevejsundersøgelser og færdselsundervisning på skoler

Opfølgning

 • at koordinere kampagneindsatsen med politikontrollen i regionen, så holdningspåvirkningen følges op af en oplevelse af øget kontrol
 • at koordinere kampagneindsatsen med Rådet for Sikker Trafik, politiet og private virksomheder, så der ikke sker overlapninger.

 

Kontaktinfo

Martin Lystbech Nørgaard Frandsen
Projektleder
Tlf.: 96288325
Send e-mail til vtbmf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.