Citykontaktudvalget

Her kan du læse om Citykontaktudvalget.

Citykontaktudvalget er et forum, hvor der blandt andet bliver drøftet projekter i og omkring Herning Bymidte. Det kan dreje sig om byudvikling, regler for offentligt veje, parkering, offentlig transport og så videre.

Udvalget består af repræsentanter fra Herning by, kommunen og den politiske organisation.

Formanden for udvalget fastsætter 2-3 mødedatoer for hvert år. Hvis ikke der er punkter på dagsordenen, aflyses mødet.

Ved årets afslutning evalueres udvalgets arbejde.

Udvalget består af repræsentanter fra følgende:

  • Byplanudvalget
  • Teknik og Miljøudvalget
  • Herning Cityforening
  • Herning Centeret
  • VisitHerning
  • Bilka
  • MCH
  • DSB
  • Planafdelingen, By, Erhverv og Kultur
  • Teknik og Miljø

Øvrige repræsentanter fra forvaltningen inddrages efter behov og alt afhængig af dagsordenen til de respektive møder.

Sekretær og referent kommer fra fagforvaltningen By, Erhverv og Kultur.


Kontaktinfo

Lars Ravnemose
Arkitekt / projektleder
Tlf.: 96288544
Mobil: 20554388
Send e-mail til bekle@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.