Øvrige udvalg

Her kan du læse om de øvrige nedsatte udvalg i Herning Kommune.

De nedsatte udvalg har forskellige opgaver. Det er som ofte et organ, der består af personer, som normalt er udpeget af Herning Byråd.

Et nedsat udvalg er ikke en kommunal myndighed. Det er heller ikke en domstol. Udvalget er en selvstændig myndighed, der træffer afgørelser. Nogen gange er udvalget kun rådgivende.