Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 29. januar 2013
Mødested: Lokale C3.17

Dagsordenpunkter

1. Uddeling af næringsrig suppe til misbrugere

2. Drøftelse af emner, som skal forelægges Anne Marie Søe Nørgaard på mødet den 12. marts.

3. Herning Kommune ønsker at afprøve Virtuel bostøtte i et fælles udviklingsprojekt

4. Evt.