Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 29. januar 2013
Mødested: Lokale C3.17

Dagsordenpunkter

1. Uddeling af næringsrig suppe til misbrugere

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Uddeling af næringsrig suppe til misbrugere

Sagsfremstilling

Skovlyset og Misbrugscenter Herning er gået sammen om uddeling af næringsrig suppe til misbrugere i Herning Kommune. Ulla B. Andersen orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Indstilling:

Beslutning

Udsatterådet er glade for, at Misbrugscenter Herning og Skovlyset tilbyder denne suppeordning i en forsøgsperiode (foråret). Udsatterådet er enige i, at uddeling af næringsrig suppe til brugere, som hver dag afhenter substitutionsmedicin, kan være med til at højne brugernes generelle sundhedstilstand.
 
Udsatterådet vil gerne høre mere om de observationer, MCH gør sig i forsøgsperioden.
Opfølgning i juni 2013.