Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 28. januar 2014
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

1. Budgetoverskridelse i Handicap og Psykiatri

2. Drøftelse af emner, som skal forelægges Anne Marie Søe Nørgaard på møde den 25. marts 2014

3. Frivilligordning i Borgerservice

4. Udsættelser af borgere

5. Evt.