Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 28. januar 2014
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

5. Evt.

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Sagsfremstilling

Indstillinger til Udsatterådet:

Peter Storm indstilles til Udsatterådet.
Dhuuh indstilles til Udsatterådet


Rådet undersøger yderligere repræsentanter samt suppleanter og sender til Henrik.


Projekt Udenfor:

Henrik bestiller billetter til Projekt Udenfor (4 stk.)

Tandhjælpen:

Lars fortalte om Tandhjælpens nytårskur.

 

Henrik undersøger midler til Tandhjælpen.

 

Statistik fra Tandhjælpen lægges ved referat som bilag.

Beslutning


Bilag

  • Behandlingsstatistik 2013