Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 28. januar 2014
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

4. Udsættelser af borgere

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Udsættelser af borgere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På rådets sidste møde i 2013 drøftedes overordnede problemstillinger vedrørende udsættelser. Boligselskaberne har relativt høje udgifter forbundet med udsættelser. Udgifter som falder tilbage på de resterende lejere. En mulig ordning kunne derfor være et samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen i.f.t. at samordne indsatsen.
 
Kan borgeren stadig få boligydelse, selvom de ikke betaler husleje?
Eksisterer ordninger med opsøgende arbejde i andre kommuner?
 
Rådet fortsætter drøftelse af problemstillingerne i forbindelse med udsættelser.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Indstilling:

Beslutning

Charlotte informerede om en ordning fra et boligselskab i en anden kommune.
Boligselskabet inviteres til sommermødet d. 17/6.
 
Charlotte fortalte om egne erfaringer i Lyngbyen i.f.m. at forebygge udsættelse af lejere. Der eksisterer et godt samarbejde i Lyngbyen omkring udsatte borgere mellem Lyngblomsten, politiet og boligselskabet.
 
Lars har undersøgt: Borgere kan få boligydelse, selvom de ikke har betalt husleje.