Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 28. januar 2014
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

3. Frivilligordning i Borgerservice

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Frivilligordning i Borgerservice

Sagsfremstilling

Tanken er, at de frivillige skal bevæge sig rundt i borgerservice og spotte de udsatte og tilbyde assistance. Ordningens overordnede formål er, at den udsatte borger får ordnet sit ærinde på kommune. Derudover antages den at udmønte sig i øget tryghed både for den udsatte borger samt de øvrige borgere og personalet i borgerservice.
 
Ordningen skal udformes i praksis og udbredes til relevante tilbud i Herning Kommune.
 
Udsatterådet nedsatte på mødet d. 18/6 en arbejdsgruppe til at udforme ordningen.
 
Hvad er status fra arbejdsgruppen?

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Indstilling:

Beslutning

Arbejdsgruppen udarbejder et mindre skriv, der beskriver ordningen i praksis.
Dernæst skal der afholdes et møde med repræsentanter fra borgerservice.