Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 28. januar 2014
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

1. Budgetoverskridelse i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Budgetoverskridelse i Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

Der blev efter møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 27. november 2013 orienteret om, at forvaltningen i 2014 forventer en budgetoverskridelse på 30 mio. kr. på Handicap- og Psykiatriområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget skal på møde d. 19. februar 2014 træffe beslutninger, som kan reducere det forventede budgetunderskud. Forvaltningen er i fuld gang med at udarbejde et katalog over muligheder for at bringe budgettet i balance.

Ejnar Tang orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Indstilling:

Beslutning

Ejnar Tang informerede om budgetoverskridelsen i Handicap og Psykiatri samt den politiske proces, forbundet hermed.