Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 21. marts 2013
Mødested: Rådhuset, lokale B2.01

Dagsordenpunkter

5. Udsættelser af lejemål

6. Øget sundhedsindsats for socialt udsatte

7. Øget beskæftigelsesindsats for socialt udsatte

8. Evt.