Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 20. september 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

14. Besøg af formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget

15. Hvem er udsatte?

16. Status fra arbejdsgrupperne

17. Udsatterådets årshjul

18. Brug af Udsatterådets midler

19. Evt.