Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 20. september 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

19. Evt.

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Evt.

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Herning Brand omkring røgalarmer. Ulrik undersøger nærmere ift. Udsatterådets rolle.

 

Forvaltningen orienterede kort om resultaterne fra den seneste sundhedsprofil, der er udarbejdet for Region Midtjylland. Der vedhæftes en oversigt over resultaterne.

Beslutning


Bilag

  • Herning Kommune_Sundhed på én side