Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 20. september 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

18. Brug af Udsatterådets midler

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Brug af Udsatterådets midler

Sagsfremstilling

Status på budget og drøftelse af anvendelse.

Beslutning

Der er mulighed for overførsel af uforbrugte midler til 2019.