Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 20. september 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

17. Udsatterådets årshjul

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Udsatterådets årshjul

Sagsfremstilling

Vi laver en foreløbig tidsplan, der sættes ind i Udsatterådets årshjul.

Beslutning

Infomateriale bliver færdigt til udgangen af oktober.

Udsatterådets rapport bliver offentliggjort omkring marts/april.
Spørgeskema vil blive rundsendt i november/december.

Event kan med fordel afholdes i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

 

Punktet vil blive drøftet på det kommende møde i Udsatterådet.