Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 20. september 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

14. Besøg af formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Besøg af formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Dialog om bl.a. ønsker og forventninger til og fra Udsatterådet.

Beslutning

Der blev fra formandskabets side gjort meget ud af vigtigheden af et udsatteråd og samtidig, at Udsatterådet også gør noget for at blive ”kendte” i Herning Kommune.

 

Der blev efterlyst ideer og emner fra rådet – også der hvor der ikke var konsensus. Det er for formandskabet vigtigt med en synlig stemme – og ikke mindst inspiration til at gøre tingene bedre på området for socialt udsatte.

Formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget vil gerne mødes med Udsatterådet til halv- eller helårlige møder (eller efter behov).

 

Udsatterådet ønsker, at forvaltningen/formandskabet begynder at spørge Udsatterådet til råds i konkrete sager, som del af en høring eller uden at sagen nødvendigvis er i offentlig høring.

 

Udsatterådet vil gerne inddrages, når der sker nye ting i forhold til Bethaniagadeprojektet. Udsatterådet vil i mellemtiden søge viden omkring sundhedsrum.

 

Holdningen til forebyggelsesindsatser på udsatteområdet blev ligeledes drøftet – og holdningen er, at formandskabet ikke ser, at vi skal have et samfund, hvor der er  mikrostyring, men at der skal ses på hvad der giver bedst effekt. Dette både for større og mindre grupper i samfundet.  

 

Der var en længere drøftelse omkring kontakten og koordineringen, herunder hvordan denne kan gøres bedre.

Der blev fremhævet eksempler på gode samarbejder – bl.a. Kirkens Korshær, der havde taget initiativ omkring koordinering af julehjælp.

 

Af konkrete drøftelser var der følgende:

-          Deltagelse på Frivillig fredag – kunne udsatterådet måske lave en stand?