Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 18. juni 2013
Mødested: Lyngbyen - Lyngens Kvarter 244,

Dagsordenpunkter

14. Evt.

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Indstilling:

Beslutning

Rådet drøftede ekskursion, med det formål, at indhente erfaringer fra socioøkonomiske
virksomheder den 19/11. Utopia i Holstebro blev bl.a. nævnt som en mulig destination.
Henrik undersøger socioøkonomiske virksomheder, som kunne være et besøg værd.