Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 18. juni 2013
Mødested: Lyngbyen - Lyngens Kvarter 244,

Dagsordenpunkter

13. Inddragelse af private virksomheder i frivillige beskæftigelsestiltag

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Inddragelse af private virksomheder i frivillige beskæftigelsestiltag

Sagsfremstilling

Udsatterådet forpligtede sig på det seneste møde til at undersøge og overveje, hvorledes private virksomheder kan inddrages i frivillige beskæftigelsestiltag.

Rådet drøfter evt. forslag til tiltag.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Indstilling:

Beslutning

Rådet drøftede forskellige beskæftigelsestiltag for udsatte borgere.
Svend Arne informerede om Søndre Lundgård, som en mulig ramme for et frivilligt beskæftigelsestilbud.
Henrik drøfter muligheden med Ejnar Tang.
Rådet drøftede etablering af socioøkonomiske virksomheder.
Svend Arne fortalte om en idé fra Møltrup. De kunne være interesseret i etablering af en
socioøkonomisk virksomhed i Herning Midtby (Slagter, bager m. tilhørende Café el.
lign.).
Fællesbo har også planer om etablering af en socioøkonomisk virksomhed i Gullestrup.
Rådet drøftede mulighederne for tværfagligt samarbejde på tværs af tilbud og aktører
(Boligselskab, tilbud og kommune).
Henrik drøfter med Ejnar Tang og Socialpsykiatrisk Center.
Rådet drøftede desuden forskellige muligheder for etablering af socioøkonomisk virksomhed samt frivillig beskæftigelse.
Rådet forpligter sig til at holde hinanden opdateret omkring socioøkonomisk virksomhed.