Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 18. juni 2013
Mødested: Lyngbyen - Lyngens Kvarter 244,

Dagsordenpunkter

11. Undersøgelse af udsættelser

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Undersøgelse af udsættelser

Sagsfremstilling

Udsatterådet efterspurgte på mødet d. 21/3 en undersøgelse af udsættelser i Herning Kommune de seneste tre år. Henrik orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Indstilling:

Beslutning

Henrik informerede om udsættelser i Herning Kommune.
Rådet drøftede de konsekvenser, som udsættelser har, herunder de konsekvenser,
som ikke umiddelbart lader sig registrere på kort sigt.
Proceduren vedr. boligselskabernes underretning til kommunen blev drøftet. Rådet efterlyser ændrede procedurer.
Hvorledes fungerer ordningen i.f.t. private udlejere? Bliver kommunen også informeret
om fare for udsættelser?
Udsatterådet har udtrykt ønske om at høre mere om kommunens procedurer i.f.m. udsættelser.
Hvad foretager man sig i det øjeblik, at man modtager en henvendelse fra et
boligselskab om manglende betaling?
Henrik inviterer relevant medarbejder fra forvaltningen til næste møde den 24/9.
Rådet ønsker en beskrivelse af et typisk udsættelsesforløb samt hvilke udgifter, der
normalt er forbundet hermed? Henrik undersøger.