Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 18. juni 2013
Mødested: Lyngbyen - Lyngens Kvarter 244,

Dagsordenpunkter

9. Optælling af hjemløse i Herning Kommune, uge 7 2013

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Optælling af hjemløse i Herning Kommune, uge 7 2013

Sagsfremstilling

Rambøll har afleveret en rapport om hjemløsestrategien til social- og integrationsministeriet. Her har man blandt andet foretaget den seneste optælling af antallet af hjemløse i Herning Kommune. Tallene er blevet leveret til direktøren for SSB på foranledning af formanden for social- og sundhedsudvalget Anne Marie Søe.
Leder af hjemløseteam Tina Ladefoged Hansen orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering

Indstilling:

Beslutning

Tina orienterede om projekt hjemløseteam i forbindelse med evaluering af projektet.
Baggrunden for projektet, dets formål samt dets forløb blev fremlagt for rådet.
Tina informerede om de seneste hjemløsetal samt årsager og forklaringer på antallet af
hjemløse. 45 hjemløse er kommet i egen bolig i projektperioden.