Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 14. juni 2016
Mødested: Lokale A3.31

Dagsordenpunkter

22. Udsatterådets studietur til efteråret 2016

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Udsatterådets studietur til efteråret 2016

Sagsfremstilling

Udsatterådet tager sædvanligvis på en årlig studietur. Idéer til en studietur drøftes. På sidste møde blev det foreslået, at Udsatterådet tager til Aarhus ifm. sit møde den 20. september, hvor der vil være byvandring med en ”hjemløs aarhusianer”.

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet træffer beslutning om, hvor studieturen i efteråret 2016 går hen.
Det indstilles,

Beslutning

Søren Thomsen tager kontakt til kontaktstedet i Gellerupplanen mhp. at aftale en guidet tur i Gellerupplanen. Afhængigt af, hvor lang tid et besøg her tager, ønsker Udsatterådet også en byvandring med en ”hjemløs Aarhusianer”.

 

Der arbejdes derudover på at spise på en socialøkonomisk restaurant i Aarhus. En mulighed er Café Kaffegal. der er en socialøkonomisk café/restaurant i Nørregade i Aarhus. En anden mulighed, der skal undersøges, er Frido Kahlo Huset. Søren Thomsen aftaler nærmere med formanden, Lars Jensen.