Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 14. juni 2016
Mødested: Lokale A3.31

Dagsordenpunkter

20. Orientering om arbejdet med implementeringen af misbrugsstrategien

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Orientering om arbejdet med implementeringen af misbrugsstrategien

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen, der er nedsat for at drive processen ift. implementering af misbrugsstrategien ”Rammerne for en ny strategi på misbrugsbehandlingsområdet”, var vært for en workshop fredag den 29. april 2016 om det videre arbejde med implementeringen af misbrugsstrategien. Med baggrund i arbejdsgruppens indsats og drøftelserne på workshoppen, er der nu nedsat en implementeringsgruppe, der skal føre arbejdet videre.   

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.
Det indstilles,

Beslutning

Søren Thomsen, der har været sekretær for arbejdsgruppen, orienterede om workshoppen, hvor der var fokus på følgende emner:

 

 • Vidensgrundlaget
  Der er brug for, at den enkelte medarbejder får større viden om området, og om hvor der kan hentes hjælp. Det skal overvejes at etablere et videnscenter.
 • Kommunikation
  Der er behov for bedre og mere kommunikation.
 • Aktører
  Det er afgørende, at der er klarhed om, hvem der har ansvaret for at handle.
 • Helhedsorienteret indsats
  Der er brug for en tidlig helhedsorienteret indsats.
 • Forankring af strategien
  Strategien skal forankres på forskellige niveauer – hvilket kræver involvering af både ledere og medarbejdere.

 

Der skal nu nedsættes en implementeringsgruppe, der skal sikre forankringen af strategien.

 

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.