Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 14. juni 2016
Mødested: Lokale A3.31

Dagsordenpunkter

18. Præsentation af ny leder af Psykiatri, misbrug og udsatte i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Præsentation af ny leder af Psykiatri, misbrug og udsatte i Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

René Frahm Jørgensen startede den 1. april 2016 som ny leder af Psykiatri, Misbrug og Udsatte (PMU) i Handicap og Psykiatri. René deltager i mødet for at præsentere sig selv, hilse på Udsatterådets medlemmer og præsentere og indgå i dialog om hans tanker på PMU-området, med fokus på udsatteområdet.

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.
Det indstilles,

Beslutning

René Frahm Jørgensen præsenterede sig selv og gav en status for området. Efterfølgende rejste Udsatterådet flere emner, bl.a:

 

 • Forebyggelse
  Der er vigtigt at tage hånd om udfordringer så tidligt som muligt i borgernes liv. Der ønskes mere fokus på miljø og social arv. Der mangler information i denne sammenhæng, bl.a. ift. hvem man skal henvende sig til, hvis man som borger eller ansat ønsker hjælp eller vejledning?
 • Manglende helhedsorienteret indsats
  Der er for mange sagsbehandlere. En anden tilgang kunne være at have én koordinerende sagsbehandler/kontaktperson – evt. reserveret til længerevarende sager.
 • Projekter
  Forslag om at gennemføre projekter til afprøvning af alternative løsninger på udfordringer på området
 • Rekruttering
  Det er også vigtigt at se på ansøgernes menneskelige egenskaber ifm. rekruttering
 • Overgang fra barn til voksen
  Der ønskes mere fokus på udfordringerne ifm. overgangen fra barn til voksen, der bl.a. skyldes forskellig lovgivning for de to målgrupper
 • Psykiatristrategi
  Onsdag den 15. juni behandlede Social- og Sundhedsudvalget udkast til ny strategi for det socialpsykiatriske område. Udkastet, der blev godkendt som indstillet, sendes t.o. til Udsatterådet sammen med referatet.