Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 12. marts 2013
Mødested: Rådhuset, lokale C3.17

Dagsordenpunkter

5. Udsættelser af lejemål

6. Øget sundhedsindsats for socialt udsatte

7. Øget beskæftigelsesindsats for socialt udsatte

8. Evt.