Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 12. marts 2013
Mødested: Rådhuset, lokale C3.17

Dagsordenpunkter

6. Øget sundhedsindsats for socialt udsatte

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Øget sundhedsindsats for socialt udsatte

Sagsfremstilling

Emnet blev rejst i 2012 og der er sket afklaring af, hvilke tiltag der allerede findes i dag. Til gengæld mangler der fortsat en indsats, som for alvor flytter sundhedstilstanden hos de socialt udsatte, der ofte har rigtig mange alvorlige sygdomme og livsstilsproblematikker.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Indstilling:

Beslutning