Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. december 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

29. Netværksmøde for regionale Udsatteråd i Aarhus

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Netværksmøde for regionale Udsatteråd i Aarhus

Beslutning

Punktet blev udsat.

Bilag

  • Regionale netværksmøder 2018