Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. december 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

30. Evt.

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Evt.

Beslutning

Brand og redning-kampagne, vi hører mere efter nytår