Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. december 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

27. Udsatterådets sekretær ved Herning Kommune

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Udsatterådets sekretær ved Herning Kommune

Beslutning

Udsatterådet skal have ny sekretær, der er forankret i den nye Beskæftigelsesafdeling. Det vil blive Bente Hjorth, der er afdelingsleder i Beskæftigelse og Integrationscentret, der vil varetage rollen.