Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. december 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

26. Tilbageblik på 2018 og foreløbige planer for 2019

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Tilbageblik på 2018 og foreløbige planer for 2019

Beslutning

Marts 2018

-          1. Udsatterådsmøde

o   Konstituering af nyt Udsatteråd

 

Juni

-          2. Udsatterådsmøde

o   Forventningsafstemning

o   Nedsættelse af arbejdsgrupper (rapport, event, synlighed)

-          Deltagelse i det nationale dialogmøde for Udsatteråd

 

August

-          Bidrage med viden til national undersøgelse om lokale bisidderordninger

 

September

-          Ekstra Udsatterådsmøde

o   Forberedelse af møde med formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget

-          3. Udsatterådsmøde

o   Forventningsafstemning med formandskabet i Social- og sundhedsudvalget.
Hvordan kan vi bruge hinanden.

-          Udsatterådets årsrapport – påbegyndelse af arbejde med ideen

 

Oktober

-          Udsatterådets årsrapport – møde med kommunal medarbejder om årsrapporten

-          Deltagelse i regionalt netværksmøde for Udsatteråd

-          Søge viden om sundhedsrum