Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. december 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

23. Sundhedsforum i forbindelse med Bethaniagadeprojektet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Sundhedsforum i forbindelse med Bethaniagadeprojektet

Sagsfremstilling

Erfaringer fra Kirkens Korshær i Vejle.

Beslutning

Erfaringer fra Kirkens Korshær i Vejle (udsat til januar-mødet)

Bilag

  • Projektbeskrivelse tredelt tilbud fra KK