Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. december 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

21. Udsatterådets rapport

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Udsatterådets rapport

Sagsfremstilling

Materialet er færdigt, og vi skal beslutte, hvor og hvordan vi får noget viden ind. Tanken er, at Udsatterådets bagland skal inddrages.

Beslutning

Aftalt at sekretæren kommer med bemærkninger. Herefter sender Ulrik rundt, og vi går i gang. Derefter går medlemmerne hver især tilbage til deres bagland og får besvarelser på Udsatterådets rapport i løbet af december og januar måned.

Besvarelserne kan sendes til Ulrik, så vil han ”opbevare” dem samlet.

Vi havde tænkt følgende:

  • Plads Til Forskel – Familier, Unge og herunder etniske grupper (Ulrik)
  • Bydelsmødrene – Kvinder af blandet etnicitet (Zelkja)
  • Kirkens Korshærs familiearbejde, samt Lyngblomsten - Familier og voksne udsatte (Mette)
  • Varmestuen – Misbrugere og andre udsatte (Bent og Grete)
  • Unge på gaden – (Amir)
  • Møltrup – Udsatte mænd og fleksjobbere (Jens og Rita)
  • Krisecentrets personale – Udsatte kvinder (Grete)
  • Hjørnestenen – Ensomme, udsatte, misbrugere (Grete)
           

Hver især skulle vi forsøge at lave 3-5 interviews.

Det vil give et samlet antal på ca. 30-40 interviews.

Til mødet i januar skal vi så finde frem til de anbefalinger, som vi vil gå i dybden med i rapporten.