Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 4. april 2017
Mødested: Lokale C3.17

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af referat fra møde i Udsatterådet den 15. november 2016

2. Orientering fra Handicap og Psykiatri omkring situationen på udsatteområdet

3. Muligheden for at involvere unge til at gøre en frivillig indsats overfor unge misbrugere

4. Temadrøftelse - socioøkonomiske virksomheder

5. Evt.