Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 4. april 2017
Mødested: Lokale C3.17

Dagsordenpunkter

2. Orientering fra Handicap og Psykiatri omkring situationen på udsatteområdet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Orientering fra Handicap og Psykiatri omkring situationen på udsatteområdet

Sagsresume

I forlængelse af den ekstra opmærksomhed, som udsatteområdet har modtaget i den seneste tid, gives der status fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Orienteringen vil indeholde status omkring varmestue/Herberg, status på skæve boliger mv. og indledende tanker omkring en masterplan for udsatteområdet.

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning
Det indstilles,

Beslutning

Leder af Psykiatri, Misbrug og Udsatte, René Frahm Jørgensen gav en orientering indeholdende følgende hovedelementer:

 

Status varmestue/herberg

Som følge af en beslutning i kredsen bag budgetforliget for 2017 er der igen døgnåbent på varmestuen. Samtidig er der foretaget ombygning af herberget, så pladserne nu opfylder kravene i forhold til Socialtilsynet.

Der henvises i øvrigt til status, der er beskrevet på mødet i Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 8. februar 2017.

 

Status på skæve boliger

Der er fortsat en god dialog med Blå Kors Danmark omkring opførelse af skæve boliger i Bethaniagade, men ingen konkret tidsramme. Udsatterådet gjorde opmærksom på, at de gerne indgår i en dialog omkring placering mv.

Forvaltningen har gjort udsatterådet opmærksom på forretningsordenen - og at rådet har mulighed for at udarbejde en udtalelse til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Masterplan for udsatteområdet

Der er igangsat et analysearbejde omkring de nuværende forhold på udsatteområdet i Herning Kommune. Arbejdet er som udgangspunkt et analysearbejde, der gerne skal fremkomme med oplæg til måder, hvorpå vi i Herning Kommune kan få mere effekt ud af de penge der bruges på området.

 

Udsatterådet ville samles forinden næste møde og arbejde med en udtalelse/et oplæg, hvori der vil være input til en kommende proces omkring de udsatte borgere i Herning Kommune.