Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 23. januar 2018

1. Velkomst og godkendelse af referat og dagsorden

Endnu en gang konstaterer vi, at der ikke er fundet repræsentanter for Fasterholt, Kølkær og Sdr. Felding.

Vores ny mand fra Ældrerådet bliver budt velkommen. Jens Henry Jensen præsenterer sig selv.

2. Konstituering af Seniorråd Syd

Formand: Henning S. Poulsen,
Næstformand: Lisbeth Hansen,
Sekretær: Klara Søndergaard,

3. Nyt fra Ældrerådet.

Niels Hedegaard orienterer om valgets resultatet. Også om selve "valgformen".
Ny formand blev Bodil Markmøller. Næstformand blev Hans-Ejner Juulsen.
De vil arbejde for alle i HK og en bedre udbredelse af, hvad Ældrerådet laver.
Ældrerådet skal lige starte op med diverse punkter. Der blev nævnt svage
borgeres fremtidssikring (fuldmagt) blandt andet. 31. januar kl. 14.00 er der frivillighedsdag i Aulum.

4. Nyt fra Kommunen v/ Gitte Nørgaard

Gitte anbefaler, at vi kigger på: Danske ældreråd Nyhedsmail 4/2017.
Gitte ønsker selv at vedhæfte sit indlæg. Det var meget spændende at høre, om alle de gode tiltag og resultater, der er gang i.

Ud over egen referat lover Gitte at rette vore navne på hjemmesiden og navneskilte til os. Tak!

5. Nyt fra Seniorrådet


6. Eventuelt. Fastsættelse af næste mødested

Næste møde er 8. maj kl. 9.00 mødes vi i Lind.


Ref. Klara

 

Bilag til punkt 4:

• Herning Kommune har søgt og modtaget en puljebevilling fra Sundhedsstyrelsen på 939.000 kr. til at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom. Der tages afsæt i Lyngbyen i Gullestrup med ca. 900 beboere og Holtbjerg-området med knap 1700 borgere. Projektet kaldes "Frem-skudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder". Det kan fx indeholde sundhedsfremme i form af ry-gestop, vægtstop - eller samtaler og undervisning i at lære at leve med kronisk sygdom. Det vi lærer af projektet kan gavne borgere bredt i kommunen.

• Social og sundhedsudvalget har bevilget midler til velfærdsteknologisk træningsudstyr:

1. De svært demente borgere på skærmede enheder på Lindegården, Fuglsangsø Centret, Toftebo Centret og Engholm Centret har fået installeret redskabet "Tover Tafel", der hænger som en lampe ned over et bord, og hvor lys-billeder rammer bordpladen og man kan "skubbe" til bolde, blade osv. Se evt. videoer på youtube
2. Plejecentrene i Hammerum, Sunds og på Fuglsangsø - og Rehabiliteringscentret har fået leveret elektronisk trænings- og aktivitetsudstyr (Vita Mind), som skal være til gavn for borgere i daghjem, på plejecentre og på Rehab. Man kan evt. kombinere interesse for lokalhistorie med VitaMind. Lokale frivillige kan være med til at udvikle spil og præsentere det for beboere på plejecentrene. Der kan lægges billeder ind og fx laves puslespil af et landskabsfoto eller det gamle mejeri i byen eller man kan lægge rækkefølgen af billeder, der viser udviklingstrin i høstredskaber - kun fantasien sætter grænser.

• Finansloven for 2018 indebærer et punkt vedr. Frit valg for genoptræning. Borgere skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse fra sygehus. Den seneste opgørelse i vores Genoptræningsenhed viser opstart inden for 6-7 dage. Kommunen modtager over 2500 genoptræningsplaner årligt.

• Der skal indføres et nyt elektronisk omsorgssystem i Sundhed og Ældre fra efteråret 2018. Dvs. alle medarbejdere i Sundhed og Ældre skal undervises og lære at bruge det nye IT-system, som fra midt i september måned skal anvendes af alle. Der er allerede et stort forberedelsesarbejde i gang - og det vil fylde meget for alle medarbejdere i efteråret.

• Spar 2, privat hjemmehjælp er i sidste uge gået konkurs og Herning Kommune har forsynings forpligtigelsen til borgerne. Den kommunale hjemmepleje har i første omgang overtaget alle borgerne og efterfølgende får den enkelte borger frit leverandør valg. Vi har taget hånd om den enkelte borger for at skabe tryghed. Det er gået udmærket.

• Der er kommet nye krav til Akut funktionerne i kommunerne. I Herning foregår det både på akut pladser på Rehabiliterings centeret og i Akut Team. Så vi er klar til nye opgaver.

• Sundhed og Ældre har pt. en vakant stilling som Chef for hjemmeplejen. Indtil stillingen er besat er det Chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard, som også varetager denne opgave.

Referent Gitte Nørgaard.