Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 25. april 2017

Sted: Rosenlund Centeret i Snejbjerg, Sydgaden 8.

Deltagere:

Henning S. Poulsen, Lisbeth Hansen, Klara Søndergaard, Birgit Ry, Vagn Mikkelsen og Gitte Rasmusen chef for pleje centre HK.

Fraværende:

Niels Hedegaard, Steen Nygaard, Poul Kæseler og Ruth Nørgård.

Velkomst og godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt.

Nyt fra kommunen ved Gitte Rasmussen, chef for plejecentre:

Der etableres 16 ny pladser på Fuglesang sø. De 8 er skærmet for ældre med demens. De sidste 8 boliger må vente til senere.
Der er penge til klippekort, som er øremærket til brugere som er i hjemmeplejeordningen. ½ time selvvalgt aktivitet med personalehjælp. Der kan spares op til større ting ex. Teatertur. Træder i kraft 1. juni 17. Pjece til beboere og pårørende.
Vesterleds " Leve-bo" køkkenmodel udføres på andre plejecentre. Dvs køkkenerne gøres klar. Pengene er der og skal bruges i år. Dernæst skal der laves mad i alle køkkener. Aulum centralkøkken nedlægges.
Demensalliancen er skabt ud fra regeringens handleplan om 98 demensvenlige kommuner.

  • bedre sygdomsforløb
  • bedre støtte til pårørende
  • kompetenceløft til personale.
  • tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund.
  • flere demensindrettede boliger.
  • understøttende forskning og videns deling.

3 plejecentre får 10 udlændinge i praktik.

Nyt fra Ældrerådet:

Udsat.

Nyt fra seniorrådet:

Lisbeth Hansen deltog i møde Januar 2017. Møde på rådhuset 12. september angående det forestående valg. Henning Poulsen kom med forslag til vedtægter for Seniorrådet: - Området - Formål. - Mødeaktivitet. - Valg/ udpegning. Se referat fra Ældreråd 18. januar 2017. Giv os omtale på "byens" hjemmeside. Temadag 2. oktober 2017. Sæt kryds i kalenderen.

Eventuelt:

Næste møde er d. 29/8 2017 Engholmcentret, Nørregade 11, Sdr. Felding afbud på nr 4094 8079 til Birgit.

Referent: Klara Søndergaard