Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 22. november 2018

Møde i Seniorråd Øst

Sted: Toftebo Centret, Hammerum

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Jette Nielsen, Erik Rabæk, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Erik (Jegge) Christensen, Preben Troelsen, Angela Thygesen.
Ingen afbud

1. Velkommen og præsentations runde

Elsbeth bød velkommen og til ny medlem i SRØ Preben Troelsen. Derefter var der en kort præsentations runde.

2. Nyt fra Gitte Rasmussen, Chef for plejecentre i Herning Kommune

Herning Kommune har fået sats midler 4.759.000 kr. til ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere også kaldt " øje for fællesskabet ".
Gitte oplyste at klippekort systemet var godt implementeret i ældreområdet. Borger får tildelt ½ time ugentlig som de selv bestemmer over - evt. til gå ture, indkøb, længere udflugt m/personale. Det har vist, at sociale aktiviteter er 3 gange så efterspurgt sammenlignet med pleje og rengørings ydelser.
Ovennævnte udløste en god diskussion på mødet.
Flere nævnte at ensomhed blandt ældre er meget udbredt og en indsats er nødvendig.
Herning Kommune har ligeledes fået tildelt pulje midler 2.148.039 kr. til demensvenlig indretning. 7 plejecentre har søgt og 5 har fået tildelt midler. Sørvad, Fuglsangsø, Lindegården, Søglimt og Lind plejecenter.

3. Nyt fra formanden Elsbeth H. Sørensen

Ny folder for alle seniorråd i kommunen.
Der bliver en side i den nye folder for det lokale senior råd med følgende emner:
• Hvad arbejdes der med?
• Hvad er der lykkes med at få gennemført?
• Evt. billeder, tlf. mail adr. af de personer der sidder i rådet?
Besluttet at januar mødet skal omhandle ovennævnte punkter, så folderen kan blive færdig.
Angela undersøger hvilke opgaver det tidligere SRØ har arbejdet med.

4. Nyt fra cafeen i Nørregade 30 v/ Erik Rabæk

Nyt program for det første halve år af 2019 blev fremlagt. Et godt varieret program. Der er pt. 6 hjælpere.
Program kan læses på Herning Kommunes hjemmeside under søndags cafe. Cafeen er blevet en stor succes.

5. Nyt fra ældrerådet v/ Hanne Østergaard og Karen Lintrup

Bodil Markmøller møde med Lars Krarup - omhandlende bl.a. buskort og flextrafik takst.
Der mangler dagligvare butik i den central østlige bydel af Herning. Mange ældre har svært ved at handle ind. Aldi som tidligere lå i Søndergade er lukket.
Budget forlig er indgået og der skal reduceres med 2,4 mil. kr. i 2019.
Herning Kommune er med i projekt frikommune med særlige ydelser - læs mere på hjemmeside under ældrerådet.
Der er behov for flere plejeboliger på ældreområdet. Det forventes at et nyt plejehjem bliver bygget i Herning området, med mulighed for fleksible boligenheder. Der er ligeledes stor fokus på demens området, da flere ældre bliver ramt af denne sygdom. Der er stort pres på akut pladser.

6. Nyt fra medlemmer

Angela oplyste at man kan abonnere via sundhedsstyrelsens hjemmeside og få sidste nyt vedr. senior/ældre området.
Der er en tema dag om ensomhed blandt ældre d. 29/1 - 19 på Hotel Regina. Og det er gratis.
Faglige seniorer kan man ligeledes få tilsendt nyhedsmail via deres hjemmeside med nyt for ovennævnte aldersgruppe.

7. Rundvisning

Centerleder Jakob Skovbakke gav os en rundvisning.


8. Næste møde

D. 24. januar - kl. 13.00 - 15.00.
Sted: Koloritten - Herning.

9. Referent

Angela Thygesen.