Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 25. maj 2018 på Kastaniegården

1:Tilføjelse til dagsorden. Ingen
2:Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3:Godkendelse af dagsorden fra sidste møde. Godkendt

Nyt fra: Formanden

Vi skal have lavet et nyt opslag om hvem der sidder i seniorrådet efter valget,Magda laver et forslag til næste møde,der blev taget et gruppe billed til formålet.

Ældrerådet

Der er lavet en ny brochure om Ældrerådet i Herning Kommune (bladet blev omdelt) Når vi skal have den nye brochure prøv at ringe til Elin om at få det trygt .Vedtægter om Seniorrådene ligge til behandling hos politikerne.

Kommunen har fået ekstra penge til ældreområdet. Det bliver spændende at se til næste år om de ekstra midler bliver modregnet i bloktilskuddet. Er det Ældre der mangler hjælp så kontakt Visitationsenheden. Der bliver åbnet flere pladser på Fuglsangsø centret.

Der har været tale om at uddanne mere personale, der har også været tale om at dem der har 32 timer kunne kommer op på 37 timer, det er ikke sikkert at alle er interesseret i at gå op i arbejdstid. På grund af vagtplaner m.m. der er mange ting der skal gå op i en højre enhed.

Angående pensionistkortet er det op ad bakke.

Ældredagen den 1 Oktober arbejdes der med hvor det skal værre og hvem der skal tale.

Herning Kommune

Da Gitte Rasmussen var forhindret. I stedet kom Lene Ravnholt Kastaniegården Aulum og Lisette skov Kvium Sørvad plejecenter.

Nye ting der sker på plejecenter:

  • Klippekortet som er at de ældre får en halv time hver uge til noget der ellers ikke er tid til. De kan også samle sammen så der er ting som tidligere var umulig kan komme på tale igen. I en time om formiddagen kan personalet råde beboerne om hvad de kan bruge deres halve time til. Det kan være at man samler sammen til en udflugt, kan der findes et andet ord i stedet for klippekort.
  • Det er ikke på alle plejecenter der er køkken. Det kommer an på hvor store de er, så laves der forskellige ting et par gange om ugen af mad og bagning så beboerne får lugten af det. Somme steder er der åben ud i køkkenet så man både kan se og lugte maden og måske taler med personalet.
  • Herning Kommune er en Dement venlig kommune. Personalet laver et stort arbejde. Konsulenter kommer ud og vurderer de enkelte center om både farver og indretning.


Rådsmedlemmer

Medlemmer af Seniorrådet samler oplysninger om ting der foregår som har noget med ældre at gøre i de enkelte områder og tager det med til vores møder, hvor medlemmer af ældrerådet som så bringer det videre i systemet.

Der er nedsat et hurtig arbejdende udvalg Ruth-Jørn-Kristine som vil prøve at lave en udflugt til Thorsminde 24 eller 31 August til vores næste møde.

Næste møde

Fredag 17 August 2018 Sørvad plejecenter Langgade 16 7560 Sørvad
Fra Herning Kommune Gitte Nørgaard

Referent Bent