Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 19. januar 2018

Mødet blev afhold på Sundhedscenter i Aulum

Formanden bød velkommen til alle. Nogle er gået ud en tak til dem for godt samarbejde i den tid de var med.
Nye er kommet ind. Kirstine Madsen, Marianne Kiilerich, Jørn Katkjær og fra Ældrerådet Margit Ørndrup velkommen til jer. Vi ser frem til et godt samarbejde.

TILFØJELSE TIL DAGSORDEN: Ingen

GODKENDELSE AF DAGSORDEN: Godkendt

GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE: Godkendt

Herefter var der valg:
Valgt blev: Formand: Magda Bøgedal. Næstformand: Bent Nørgaard
Sekretær: Bent Nørgaard hen af vejen tager Jørn Katkjær over.

NYT FRA FORMANDEN:
Vi skal have lavet nogle nye opslag til at hænge op på aktivitetscentrene med navne på det nye seniorråd. Vi vil prøve at finde et kort med navne på byerne.
Der er møde i Ældrerådet i Marts Magda og Bent deltager, vi håber på dette møde at få vedtægter for alle 4 seniorråd lavet færdig.


NYT FRA ÆLDRERÅDET:
Ny formand i ældrerådet blev Bodil Markmøller Næstformand; Hans-Ejner Juulsen
Vi vil arbejde for alle i Herning kommune og en bedre udbredelse af, hvad det er vi laver i ældrerådet. Prøv til om 4 år at få nogle flere til at stille op til ældrerådet fra yderområderne.
Der var sidst fremme om døve/blinde som ikke var registreret inden de blev 65 år var det svært at få hjælp til, jer der har brug for det kontakt visitation enheden den kan hjælpe.

31 Januar kl 14 er der frivillighedsdag i Aulum. Hans-Ejner og Margit deltager fra Ældrerådet der vil også værre nogle fra seniorrådet (se frivilligcentrets hjemmeside).

Ældrerådet vil gerne komme ud til møder i foreninger og fortælle om ældrerådets arbejde.

Hvordan får man en bedre omtale af hvad seniorrådet laver. Kan der laves en flyers om, hvad rådet laver ???

NYT FRA KOMMUNEN
v/ Elin Mogensen

Herning Kommune har søgt og modtaget en puljebevilling fra Sundhedsstyrelsen på 939.000 kr. til at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom. Der tages afsæt i Lyngbyen i Gullestrup med ca. 900 beboere og Holtbjerg-området med knap 1700 borgere. Projektet kaldes "Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder". Det kan fx indeholde sundhedsfremme i form af rygestop, vægtstop eller samtaler og undervisning i at lære at leve med kronisk sygdom. Det vi lærer af projektet kan gavne borgere bredt i kommunen.

Social og sundhedsudvalget har bevilget midler til velfærdsteknologisk træningsudstyr.

  • De svært demente borgere på skærmede enheder på Lindegården, Fuglsangsø Centret, Toftebo Centret og Engholm Centret har fået installeret redskabet "Tover Tafel", der hænger som en lampe ned over et bord, og hvor lys-billeder rammer bordpladen og man kan "skubbe" til bolde, blade osv. Se evt. videoer på youtube.
  • Plejecentrene i Hammerum, Sunds og på Fuglsangsø - og Rehabiliteringscentret har fået leveret elektronisk trænings- og aktivitetsudstyr (Vita Mind), som skal være til gavn for borgere i daghjem, på plejecentre og på Rehab. Man kan evt. kombinere interesse for lokalhistorie med VitaMind. Lokale frivillige kan være med til at udvikle spil og præsentere det for beboere på plejecentrene. I område Nord vil det være på Søglimt, at det vil blive forankret. Der kan lægges billeder ind og fx laves puslespil af et landskabsfoto eller det gamle mejeri i byen eller man kan lægge rækkefølgen af billeder, der viser udviklingstrin i høstredskaber - kun fantasien sætter grænser.

Finansloven for 2018 indebærer et punkt vedrørende frit valg for genoptræning. Borgere skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse fra sygehus. Den seneste opgørelse i vores Genoptræningsenhed viser opstart inden for 6-7 dage. Kommunen modtager over 2500 genoptræningsplaner årligt.

Der skal indføres et nyt elektronisk omsorgssystem i Sundhed og Ældre fra efteråret 2018. Dvs. alle medarbejdere i Sundhed og Ældre skal undervises og lære at bruge det nye IT-system, som fra midt i september måned skal anvendes af alle. Der er allerede et stort forberedelsesarbejde i gang - og det vil fylde meget for alle medarbejdere i efteråret.

Sundhed og Ældre har i øjeblikket en vakant stilling som chef for hjemmeplejen - det vil sige en stilling som "leder for lederne" af hjemmeplejen. Indtil stillingen er besat er det chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard, som varetager opgaven sammen med det hun har i forvejen.

Nye møder i 2018

25 maj på Kastaniegaarden i Aulum
17 august på Sundhedscenter i Aulum
16 november på Sundhedscenter i Aulum

Til Mødet den 25 Maj Hvordan gør vi os mere synlige
Kan Seniorrådet lave en udflugt for rådets medlemmer