Hvad er et seniorråd?

Disse råd er talerør via Ældrerådet til de kommunale myndigheder. De er det lokale kontaktled på ældreområdet, der omfatter førtidspensionister og alle borgere over 60 år.

Via seniorrådene og Ældrerådet har de mulighed for indflydelse på indholdet og udviklingen af området.

Medlemmerne er derfor meget lydhøre overfor de problematikker, der måtte være i det område, de er valgt i. 

De fire seniorråd har Ældrerådet som deres naturlige samarbejdspartner. Ældrerådet har en repræsentant i alle seniorråd. Seniorrådene fastlægger selv rammerne for deres virke.

De afholder møde en gang hvert kvartal.