Hvad laver seniorrådene?

Deres indsats bygger på henvendelser og ønsker fra borgere. Rådene kan også selv tage initiativ. De må ikke behandle personsager.

Formålet er at øge samarbejdet på ældreområdet og styrke indsatsen for den samlede gruppe. Rådene skal også styrke nærdemokratiet.