Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 27. juni 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

32. Drøftelse af ny Børne- og Ungepolitik