Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 16. december 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

63. Forslag til mødeplan for Handicaprådet i 2014