Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 11. juni 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

22. Temamøde "Tilgængelighed for alle" den 8. september 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-301-11 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Temamøde "Tilgængelighed for alle" den 8. september 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Handicap Forbund - Bygge- og Trafikpolitisk udvalg inviterer til temamøde "Tilgænelighed for alle".

 

Tid: 8. september 2012 kl. 9.30 til 17.00.

Sted: Hotel Scandic Kolding.

Tid: 15. september 2012 kl. 9.30 til 17.00.
Sted: Scandic Randers.

Pris: 600 kr. Nødvendige hjælpere deltager gratis.

Frist for tilmelding: Senest den 30. juli. Max. 50 deltagere pr. kursus - først til mølle princippet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

at tilmelding sker til Sigga Kristensen, e-mail ssbsk@herning.dk eller tlf. 96284003.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Bent Ole Nielsen ønsker at deltage den 8. september 2012 i Kolding.

 

Birgit Hagen ønsker at deltag den 15. september 2012 i Randers.

Bilag

  • Konference - Handicaprådet