Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 11. juni 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

21. Status vedr. analyse af det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. analyse af det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådet er tidligere orienteret om, at der er igangsat en strukturanalyse på det specialiserede socialområde. Analysen er igangsat på baggrund af de takstreduktioner, der er besluttet med rammeaftalen for 2012 på hhv. 2½ % i 2013 og 2 % i 2014. Analysen har fået et andet tidsforløb, processen er ændret, og der er sket nogle justeringer i indholdet. Således har Handicaprådets organisationsrepræsentanter, sammen med bl.a. de faglige organisationer, været inviteret til fokusgruppeinterview som forberedelse til en innovationsworkshop i juni. Der redegøres nærmere for projektet på mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.