Dialogforum på integrationsområdet

Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

Referat fra mødet 30. maj 2016

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Opdatering på ankomne flygtninge

Kvoten for 2016 er fortsat 308 nye flygtninge til Herning Kommune. Der er modtaget 49 pr. 1. juni 2016.

Status på flygtningepraktik

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Lær Dansk og Herning Kommune. Som udgangspunkt er der tale om 2 dages praktik/løntilskud og 3 dages danskundervisning.

Senere i forløbet kan modellen ændres til en 3/2 model eller en model, hvor du er i praktik/løntilskud 5 dage og går til dansk om aftenen.

Der bliver undervist i branchesprog, og der arbejdes på at finde frem til det gode match.

Status på frivilligt arbejde - nu med erhvervsmentorer

Der er indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors om en ny ide - om erhvervsmentorer. Erhvervsmentorerne har til opgave at tale med de frivillige om arbejdsmarkedet og generelt det at begå sig på virksomheder. Denne viden skal de så formidle videre.