Ældrerådet

Byrådet hører Ældrerådet om forhold, der vedrører de ældre, inden der træffes beslutning.